Back

Programas La Salle - Optimis

Programa para el Desenvolvemento das Capacidades Intelectuais.

O obxectivo é o desenvolvemento das capacidades intelectuais.

Do coñecemento ao pensamento, traballa a competencia de aprender a pensar, desenvolvendo as funcións intelixentes en termos de capacidades cognitivas, favorecendo o desenvolvemento da Intelixencia Vertical.

A intelixencia, ccomo instrumento de resposta á contorna, é a combinación de dous procesos: Coñecer e Pensar.

Coñecer, entendido como adquisición de información que se “grava” no noso fondo cognitivo e retense.

Pensar, entendido como procesamento da información coñecida para alcanzar novos coñecementos.

Para favorecer estes procesos, traballan capacidades e destrezas, como habilidades xerais e específicas da persoa.