Back

DELF

Dentro do Plan Lingüístico do Colexio La Salle de Santiago e para potenciar a aprendizaxe do francés, animamos e preparamos os nosos alumnos para que consigan os certificados DELF (Diploma de Estudos en Lingua Francesa). É un diploma oficial expedido polo Ministerio francés de Educación que certifica as competencias en francés dos candidatos estranxeiros. O DELF componse de catro diplomas independentes, un por cada un dos catro primeiros niveis do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

Tendo en conta os bos resultados das anteriores convocatorias, ofertamos a preparación para os niveis B1 e B2.

Destinatarios

Alumnos de Bacharelato que queiran certificar o seu nivel de francés.

Obxectivos

Obter o certificado da lingua francesa oficial.
Traballar as catro destrezas segundo o marco europeo da aprendizaxe das linguas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita.
Familiarizarse co formato de exame.
Elaborar unha estratexia clara e precisa para realizar un bo exame.
Practicar, analizar e depurar erros, dúbidas, etc.

Actividades que se desenvolven

Unha hora semanal de 60 minutos

Días e horas

A convir.

Material necesario

Proverase aos alumnos co material necesario semanalmente, tendo en conta a secuenciación das prácticas de cada destreza.

Responsable

Sara Castedo

Custo

35 €. O prezo inclúe as taxas do exame.

Para participar

Os grupos terán un mínimo de 10 alumnos e un máximo de 20.
A inscrición realizarase a través do formulario dispoñible en Sallenet. Previamente enviarase unha circular explicativa.

Destinatarios

Alumnos de Bacharelato que queiran certificar o seu nivel de francés.

Obxectivos

Obter o certificado da lingua francesa oficial.
Traballar as catro destrezas segundo o marco europeo da aprendizaxe das linguas: comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita.
Familiarizarse co formato de exame.
Elaborar unha estratexia clara e precisa para realizar un bo exame.
Practicar, analizar e depurar erros, dúbidas, etc.

Actividades que se desenvolven

Unha hora semanal de 60 minutos

Días e horas

A convir.

Material necesario

Proverase aos alumnos co material necesario semanalmente, tendo en conta a secuenciación das prácticas de cada destreza.

Responsable

Sara Castedo

Custo

37 €. O prezo inclúe as taxas do exame.

Para participar

Os grupos terán un mínimo de 10 alumnos e un máximo de 20.
A inscrición realizarase a través do formulario dispoñible en Sallenet. Previamente enviarase unha circular explicativa.