Back

Regulamento de Réxime Interior

O presente Regulamento de Réxime Interior ten por obxecto regular a organización e o funcionamento do Colexio La Salle Santiago de Compostela e promover a participación de todos os que forman a Comunidade Educativa.