Back

XUNTOS MELLOR!

Valor, lema, por que agora?

Nos tempos que nos toca vivir, experimentamos máis que nunca a necesidade de sentir na vida a proximidade dos outros.

Sabemos que as capacidades dun grupo de persoas que se propoñen facer ou vivir algo en grupo chegan sempre máis lonxe e con máis forza que se o fixese unha persoa soa.

É a unión e o entretecer lazos cos outros, o que pode salvar o individualismo e o vivir illados non só no pensamento, no traballo ou no que cremos. É a comunidade de seres humanos a que axuda a potenciar o que existe para melloralo.

Dío moi ben a carta encíclica escrita polo papa Francisco:

«Velaí un fermoso secreto para soñar e facer da nosa vida unha fermosa aventura. Ninguén pode pelexar a vida illadamente. […] Necesítase unha comunidade que nos sosteña, que nos axude e na que nos axudemos uns a outros a mirar cara adiante. Que importante é soñar xuntos! […] Sos córrese o risco de ter espellismos, nos que ves o que non hai; os soños constrúense xuntos». Soñemos como unha única humanidade, como camiñantes da mesma carne humana, como fillos desta mesma terra que nos acubilla a todos, cada un coa riqueza da súa fe ou das súas conviccións, cada un coa súa propia voz, todos irmáns. (ratelli Tutti, 8)

Na familia lasaliana, non soamente é unha necesidade, senón que é un signo da

nosa identidade. Dío moi claramente o noso Proxecto de misión:

“O camiño que debe percorrer un proxecto educativo evanxelizador ten ese nome: comunidade. En realidade, meta e camiño coinciden na comunidade. A comunidade representa o contido e o método do noso proxecto educativo; e aínda hai que engadir: ela é tamén suxeito.“ (punto 1.6. Proxecto de Misión, páx .14 )

E completa o carácter propio dos Centros La Salle:

“O estilo fraterno nas relacións maniféstase no ambiente acolledor que viven os integrantes da Comunidade Educativa. O encontro co outro é o que fai que sexamos como somos. É o encontro co outro o que nos leva a Deus que está, vive e se maniféstase en nós. (…) En primeiro lugar, como Comunidade Educativa que afronta o reto de dar educación humana e cristiá e de responder as necesidades sociais da contorna. En segundo lugar, como comunidade cristiá que vive, comparte e celebra a súa fe na misión educativa.” ( C2 do Carácter Propio dos Centros La Salle; páx. 11)

Por iso pensamos que hoxe máis que nunca podemos ofrecer a todos un camiño que xuntos facemos mellor. Pois cando as cousas se emprenden en cooperativo melloramos o resultado, xuntos mellor!

          Así poderemos mirar máis aló das nosas opinións para enriquecelas coas dos outros alcanzando metas moito máis altas que as que unha soa persoa pode realizar.

Alguns dos obxectivos que nos propoñemos dende a perspectiva da acollida e aceptación son:

Obxectivos xerais:

 • Reflexionar sobre a importancia do grupo, da comunidade, na nosa vida.
 • Analizar, como comunidade educativa, como todos os membros viven a pertenza.
 • Mellorar a implicación de todos os membros da comunidade, pois teñen moito que achegar.
 • Colaborar para facer que os alumnos desde a infancia e mocidade se sintan nun lugar fraterno e como na casa.
 • Colaborar para facilitar que os alumnos, ao longo de toda a súa escolarización, se sintan nun lugar fraterno e como na casa.
 • Tomar conciencia, desde a interioridade e a fe, que somos persoas cunha vocación chamadas a educar xuntos.
 • Asimilar que unión e fraternidade son fontes para construír un mundo máis xusto.
 • Descubrir os nosos dons persoais para que poidan enriquecer a comunidade educativa.
 • Axudarnos, dentro da Comunidade Educativa, a crecer xuntos na fraternidade, para ser para os demais.

Obxectivos educadores/as

 • Reflexionar e mellorar o noso traballo cooperativo e as relacións entre nós para contaxiar desde o exemplo da nosa fraternidade.
 • Reflexionar xuntos para buscar sempre o ben común, por encima dos intereses persoais.
 • Potenciar a mellora continua do traballo en equipo e das relacións diarias, de tal maneira que se transparente e contaxie o exemplo da nosa fraternidade.
 • Favorecer o traballo en equipo do noso alumnado e as familias na Obra Educativa.
 • Compartir co alumnado como vivimos a nosa vocación de educador lasaliano.
 • Testemuñar co noso alumnado a vivencia da nosa vocación como educadores lasalianos.
 • Acompañar o noso alumnado para que aprendan a traballar en equipo.
 • Colaborar co noso alumnado para que sexan capaces de recoñecer as súas capacidades, valoralas e poñelas ao servizo dunha boa convivencia.
 • Sentir a chamada persoal de Deus a cada un para achegar á Misión desde o “Xuntos e por asociación”.

Obxectivos para os alumnos/as:

 • Potenciar e o traballo e experiencias en grupo na vida escolar para que os alumnos  sintan que xuntos podemos aprender máis e mellor.
 • Ofrecer oportunidades na que poidan crecer en convivencia, respecto, aceptación e tolerancia cos que son diferentes, podendo crecer como grupo.
 • Descubrir a riqueza que hai nas diferenzas persoais para crecer en tolerancia, convivencia e como grupo humano.
 • Acompañar para que aceptando e valorando as diferenzas de cada un, poidan construír un grupo humano no que se poida aprender e traballar xuntos, crecendo no sentido de pertenza ao Centro.
 • Deixarse acompañar para que, coas diferenzas persoais, se poida construír un grupo que aprende e traballa unido, crecendo en sentido de pertenza á Obra Educativa.
 • Promover e participar nas actividades de convivencia e fraternidade, para que descubran que na vida xuntos é mellor.
 • Facilitar a mediación para a mellora da convivencia e a resolución de conflitos.

Obxectivos Comunidades Lasalianas:

 • Compartir en comunidade como vivimos a nosa vocación de educadores e ver como podemos seguir crecendo nela xuntos e por asociación, para seguir respondendo os signos dos tempos.
 • Coidar dinamismos para reforzar a nosa vocación lasaliana e fraternidade desde a fe e saber que é Xesús e o evanxeo quen lle dá sentido.
 • Fomentar os lazos de fraternidade cos educadores lasalianos das obras.
 • Propiciar momentos de comuñón e fraternidade entre as comunidades lasalianas que están abertas como casa e escolas de comuñón, a todos os educadores lasalianos e outros membros da comunidade educativa
 • Recoñecer e sentir a fraxilidade humana e a necesidade dos outros membros da comunidade sen ningún prexuízo.

Obxectivos familias:

 • Valorar e descubrir á familia como escola e fonte do amor filial e fraterno.
 • Propiciar momentos nos que se poida compartir coas familias a espiritualidade e a comuñón para abrir os corazóns de cada persoa.
 • Estar atentos a axudar ás familias da nosa contorna que sofren necesidades e inxustizas e que necesitan sentir que a fraternidade se manifesta tamén desde a solidariedade.