Back

La Salle en España e Portugal

Red de obras educativas

A Rede de obras educativas La Salle conta con 120 centros educativos nos que se forman preto de 70.000 alumnos e participan algo máis de 5.000 educadores.

120
CENTROS EDUCATIVOS
70000
ALUMNOS
5000
EDUCADORES

Ademais dos colexios, La Salle conta tamén con obras de educación non formal (pisos de acollida, tempo libre e reforzo escolar, formación de adultos, aulas obradoiro…), centros superiores universitarios, granxas-escola, residencias, albergues e centros de espiritualidade.