Back

Traballa connosco

Envía o teu currículum

Se queres formar parte do noso proxecto educativo traballando no noso centro, envía o teu currículo á seguinte dirección indicando no asunto o teu nome e o posto para o que realizas a solicitude á seguinte dirección:

Secretaría do Colexio
secretariasantiago@sallep.net

O teu currículo pasará a formar parte da nosa base de datos e será tratado de acordo ao tratamento de protección de datos que se indica a continuación.

INFORMACIÓN RECEPCIÓN CURRÍCULO VITAE
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Conforme á normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que COLEXIO LA SALLE SANTIAGO é o responsable do tratamento dos seus datos facilitados a través da súa solicitude de emprego e que os mesmos serán tratados coa finalidade de facerlle participar nos procesos de selección de persoal que se realicen polo Centro.

A lexitimación deste tratamento de datos reside no consentimento que nos outorga en virtude da súa candidatura espontánea. Non se cederán os seus datos a terceiros, salvo que a cesión sexa lícita conforme ao establecido no Regulamento Europeo de Protección de Datos e a normativa española vixente.

No caso de producirse algunha modificación nos seus datos, rogámoslle comuníquenolo debidamente. Así mesmo, comunicámoslle que transcorrido dous anos desde a recepción do seu currículo vitae, procederemos á súa destrución segura.

Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como outros dereitos, como se explica no na nosa Política de Privacidade: Política de privacidade