Back

Carácter propio

Os sinais da nosa identidade

O Carácter Propio das institucións educativas lasalianas é un documento onde se plasman os sinais da nosa identidade.

Nel exprésanse os nosos desexos de mellorar a sociedade por medio da educación e recóllense os principios que dan sentido é a nosa misión de educadores.

É, sobre todo, unha invitación para que toda a Comunidade Educativa se sinta implicada na educación cristiá dos alumnos e alumnas dos Centros La Salle.