Back

Proxecto educativo

O Proxecto Educativo recolle o marco global no que se inscribe a tarefa educativa e social que o Colexio leva a cabo. Nel sinálanse os obxectivos xerais, concrétanse os principios pedagóxicos e os medios didácticos, enuméranse as liñas pastorais e de educación en valores, e ofrécense medios de participación a todos os membros da Comunidade Educativa.