Back

Orientación e apoio

O departamento de orientación é un servizo de axuda a toda a comunidade educativa: alumnos, familias, profesores...

Está formado por cinco profesionais: dúas psicopedagogas, un psicólogo, unha pedagoga e unha logopeda que, xunto aos titores, actúan para favorecer o desenvolvemento integral en todas as etapas: Infantil, Primaria, ESO e Bacharelato. Trabállase en equipo sempre buscando as mellores opcións para cada un dos alumnos.

O departamento actúa en tres ámbitos principais:

Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe
  • Colabora na prevención, detección e avaliación de problemas de aprendizaxe.
  • Coordina a atención á diversidade propoñendo os axustes e adaptacións necesarios para a mellor atención a cada persoa.
  • Asesora o equipo directivo nos temas pedagóxicos.
  • Está presente nas xuntas de avaliación.
  • Usa probas psicopedagóxicas colectivas para o screening das necesidades educativas máis comúns (en 3.º, 5.º de Primaria, 1.º de ESO e outras específicas, cando é necesario un informe individual).
  • Orienta, xunto cos titores, os alumnos sobre as estratexias de aprendizaxe, organización do estudo, control da ansiedade ante os exames…
Orientación académica profesional

Esta función vai gando protagonismo co paso dos cursos na ESO e Bacharelato. Intentamos que os alumnos atopen aquelas áreas educativas e profesionais que os axudarán a sentirse máis motivados e satisfeitos.

  • Aplica cuestionarios de toma de decisión educativa e profesional a partir de 3.º da ESO.
  • Dá continuidade aos consellos orientadores dos distintos cursos.
  • Organiza, xunto coas xefaturas de estudos e a ANPA, charlas de orientación vocacional, feiras educativas, visitas a centros de ensino…
Acción titorial
  • Entrevista e asesora a pais, profesores e alumnos.
  • Axuda na elaboración e avaliación do Plan de Acción Titorial (PAT).
  • Participa, xunto co responsable de convivencia e os xefes de estudo, en accións de prevención, mediación e intervención para o mantemento dun clima de convivencia positivo que axuda a aprendizaxe e o desenvolvemento persoal.

 

Si tendes calquera consulta ou dúbida non dubidedes en contactar connosco.

Contacto: xoanmanuel.perez@lasallesantiago.gal

Algunha consulta?

  Consinto "os seus datos seguros"

  Responsable del tratamiento: COLEGIO LA SALLE SANTIAGO / Dirección del responsable: C/San Roque 6, 15704, A Coruña. / Finalidad: Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios. / Publicidad: Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. / Legitimación: Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. / Destinatarios: Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. / Derechos: Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la información adicional disponible en nuestra página web. / Información adicional: Más información en el apartado Política de privacidad de nuestra página web.