Back

Secretaría

Secretaria

D.ª María del Carmen Pardo Taibo
secretaria@lasallesantiago.gal

Funcións

Ocúpase de todos os temas relacionados coa xestión da vida académica: matriculacións oficiais, altas, baixas, certificados, tramitación de becas de estudo, publicacións, expedientes académicos, mantemento das bases de datos...

Horario de atención ao público

Luns a xoves de 8:30 a 14:00 h e de 16:00 a 18:00 h.
Venres de 8:30 a 14:00 h.

Mes de xullo: de 8:30 a 14:30 h.

Permanece pechada en agosto e nas vacacións de Nadal e Semana Santa. Durante estas datas, todas as consultas deben facerse a través da recepción do Colexio.